YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Ngoài tín hiệu về áp suất thì tín hiệu nhiệt độ là một trong các dạng tín hiệu được giám sát chặt chẽ trong các nhà máy chúng ta thường gặp đó là nhiệt độ, việc quá nhiệt, mất nhiệt có thể các sự cố đáng tiếc cho các nhà máy về con người cũng như là về kinh tế.

 

Để chọn lựa các bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ đúng và đảm bảo an toàn là vô cùng quan trọng. Tránh lãng phí và có hiệu năng cao.

 

Thông thường trong các hệ thống thì bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ có 2 dạng. Dạng thứ nhất tròn có kích thước tiêu chuẩn lắp các đầu củ hành các cây cảm biến nhiệt độ. Dạng thứ hai là dạng có kích thước tiêu chuẩn để gắn trong các tủ điện.

 

Về cơ bản 2 dạng của bộ chuyển đổi tín hiệu trên là tương tự nhau chỉ khác nhau về cách lắp đặt và đặc điểm chung của chúng là chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ thành tín hiệu dòng hoặc áp để PLC có thể đọc được.

 

Cũng như về ứng dụng có yêu cầu về cách ly tín hiệu hay không mà khách hàng có thể chọn bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ có cách ly hoặc không cách ly.