YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5331D PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5331D PR Electronics/Đan Mạch

Type 5331D

Tín hiệu vào: RTD, TC, Ohm, mV

Tín hiệu ra: 4…20mA

Lắp đặt: trên đầu cảm biến form B

Sử dụng môi trường cháy nổ

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch