YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ hiển thị nhiệt độ

Bộ hiển thị nhiệt độ hay màn hình hiển thị giá trị nhiệt độ. Đây là một thiết bị thường được sử dụng kèm với các cảm biến đo nhiệt độ như Pt100 can nhiệt S,T, E, K, J, N…để hiển thị các giá trị nhiệt độ mà các loại cảm biến này đo được.

 

Các bộ hiển thị nhiệt độ này thường được gắn trên các tủ điện tại các thiết bị hoặc tại phòng điều khiển trung tâm để tiện cho việc giám sát nhiệt độ.

 

Theo phân loại thì bộ hiển thị nhiệt độ có 2 dạng chính, một là dạng hiển thị, 2 là dạng vừa hiển thị vừa điều khiển. Đối với dạng điều khiển được thì bộ hiển thị nhiệt độ có thể xuất tín hiệu analog để điều khiển thiết bị.