YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5331A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5331A PR Electronics/Đan Mạch

Tín hiệu đầu vào : mV, RTD – PT100, Ni100, TC – type J, K …., Ohm

Tín hiệu đầu ra : 4…20mA.

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -40°C …+85°C.

Nguồn cấp : 7.2…35 VDC.

Độ cách ly : 1.5 kVAC/50VAC

Độ chính xác : 0.05%

Cấu hình : phần mềm 5909