YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5335A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5335A PR Electronics/Đan Mạch

Type 5335A

Tín hiệu vào đa năng: RTD, TC, Ohm hoặc mV

Đo lường chính xác cao

Nguồn + tín hiệu: 2 dây kỹ thuật số với HART truyền thông

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch