YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Bộ điều khiển nhiệt độ PID là bộ điều khiển vừa có chức năng hiển thị nhiệt độ đầu vào vừa có chức năng điều khiển chế độ đầu ra analog một cách tuyến tính theo chế độ PID.

 

Bộ điều khiển nhiệt độ PID thường dùng trong các hệ thống đơn lẽ có chức năng điều khiển trực tiếp các thiết bị chấp hành mà không cần phải qua PLC.

 

Bộ điều khiển nhiệt độ PID thường có 3 dạng điều khiển chính:

  • Điều khiển chế độ ON/OFF
  • Điều khiển nhiệt độ theo chế độ PID
  • Điều khiển theo tỉ lệ

Thông thường bộ điều khiển nhiệt độ được sử dụng trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, lò nướng, các lò ấp trứng, hoặc nồi hơi, hệ thống khí nén, hệ thống tạo độ ẩm, cũng như để điều khiển các loại van, điều khiển van tuyến tính, điều khiển van ON/OFF, điều khiển PID….