YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Công tắc áp suất

Công tắc áp suất là thiết bị đo được áp suất và chuyển tín hiệu áp suất này thành tín hiệu điều khiển bằng các dạng tín hiệu tiếp điểm NC/NO đối với công tắc áp suất dạng cơ và PNP hoặc NPN song song với việc xuất tín hiệu analog như một cảm biến áp suất.

 

Đối với loại công tắc áp suất dạng điện tử hay nói cách khác công tắc áp suất là thiết bị có thể phát hiện sự thay đổi áp suất đầu vào và tác động các tín hiệu điều khiển ở các ngưỡng cài đặt trước.


Trên thị trường chúng ta thường thấy 2 dạng chính của công tắc áp suất là dạng cơ và công tắc áp suất điện tử.


Công tắc áp suất cơ tương tự như đồng hồ đo áp suất mà được tích hợp thêm các ngưỡng tác động có thể cài đặt được bằng tay trực quan ngay trên mặt đồng hồ hiển thị để tác động các tiếp điểm NC/NO.


Công tắc áp suất điện tử có cấu tạo tương tự cảm biến áp suất và có thêm tính năng tác động xuất tín hiệu đầu ra dạng PNP hoặc NPN khi giá trị áp suất đầu vào tới điểm cài đặt tác động.