YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ thu thập và lưu trữ dữ liệu

Bộ thu thập và lưu trứ dữ liệu hay gọi là Datalogger là một hệ thống đo lường hoàn chỉnh để thu thập dữ liệu tự động và lưu trữ dữ liệu (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lưu lượng, .v.v.).

 

Bộ thu thập và lưu trứ dữ liệu có thể được vận hành dễ dàng thông qua phím bấm trên bộ datalogger hoặc thông qua giao diện nối tiếp COM, USB, Ethernet…

 

Màn hình hiển thị LCD hiển thị được các thông số, đồ thị theo thời gian và cùng lúc nhiều kênh đầu vào. Với việc tích hợp bộ nhớ bên trong và kèm theo usb mở rộng bên ngoài phục vụ cho việc truyền dữ liệu, sao chép các dữ liệu có sẵn.