YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5334A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5334A PR Electronics/Đan Mạch

Type 5334A

Tín hiệu vào: Can nhiệt TC K,J,S,..( Cọc dò TC K, S, J )

Tín hiệu ra: 4…20mA

Nguồn + tín hiệu: 2 dây

Lắp đặt: trên đầu cảm biến

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch