YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đo chênh áp

Đo chênh áp là đo áp suất giữa 2 điểm đo và bộ phận tính toán giá trị đo bên trong để đưa ra tín hiệu tương ứng với giá trị chênh lệch áp suất giữa 2 điểm đo. Từ đo người ta có thể vận hành hệ thống dựa trên tín hiệu này như điều tiết lưu lượng dòng chảy, điều tiết lưu lượng gió, giám sát mức chất lỏng bên trong bể chứa…Đo chênh áp thường có dạng cơ và đo chênh áp điện tử.


Đối với thiết bị đo chênh áp dạng cơ thì có cấu tạo tương tự đồng hồ đo áp suất dạng cơ có cơ cấu đo áp suất và hiển thị áp suất ngay trên mặt đồng hồ và chỉ khác nhau ở đây là thay vì 1 đường tín hiệu áp suất đi vào đồng hồ đo thì đo chênh áp dạng cơ sẽ có 2 đường áp suất đi vào, và kim của thiết bị sẽ chỉ thị giá trị chênh lệch áp suất của 2 tín hiệu áp suất đi vào này.


Đối với đo chênh áp dạng điện tử thì có tính chất cũng tương tự cảm biến áp suất nhưng có thêm màn hình hiển thị giá trị ngay trên thiết bị và cũng có 2 đường tín hiệu áp suất đi vào và phần cảm biến bên trong sẽ tính toán mức chênh lệch áp suất giữa 2 tín hiệu áp suất này để hiển thị và xuất tín hiệu analog tương ứng với giá trị chênh lệch đo được để điều khiển.


Thiết bị đo chênh áp cũng có cấu tạo từ các dạng vật liệu và các dạng màng cách ly khác nhau để có thể sử dụng được trong hầu hết các môi trường có tính ăn mòn hoặc cháy nổ….