YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 3337 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 3337 PR Electronics/Đan Mạch

Tín hiệu đầu vào : RTD, TC loại K, J

Tín hiệu đầu ra : 4…20mA – HART

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -25°C …+70°C

Nguồn cấp : 6.2…35 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.3 kVAC

Độ chính xác : 0.1%

Cấu hình : DIP-switches