YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5333A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 5333A PR Electronics/Đan Mạch

Type 5333

Tín hiệu đầu vào: RTD – PT100, điện trở tuyến tính.

Tín hiệu ra: 4…20mA

Nguồn + tín hiệu: 2 dây

Lắp đặt: trên đầu cảm biến form B

Điện áp cách ly: 1.5 kVAC

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch