YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 9113A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 9113A PR Electronics/Đan Mạch

Type 9113A

Tín hiệu vào: RTD, TC và mA, DC Volt

Tín hiệu ra mA

1 hoặc 2 kênh

Điện áp cách ly : 2.6 KVAC

Chứng nhận SIL-2

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch