YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đo Chênh Áp - DPS 200 - BD-SENSORS

Đo Chênh Áp – DPS 200 – BD-SENSORS

Type DPS 200

Thang đo: 6….1000 mbar

Tín hiệu ra: Đa năng 4…20mA hoặc 0…10VDC

Ứng dụng: Khí và khí nén

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức