YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đo Chênh Áp Bằng Cơ Mặt 100mm - 5591 - SUKU

Đo Chênh Áp Bằng Cơ Mặt 100mm – 5591 – SUKU

Type 5591

Đường kính mặt 100mm

Thang đo: 0…250 mbar đến 0…25 bar

Độ chính xác 2,5%

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: Suku – CHLB Đức