YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đo Chênh Áp - DPS 300 - BD-SENSORS

Đo Chênh Áp – DPS 300 – BD-SENSORS

Type DPS 300

Thang đo: 0…1,6 mbar đến 0…1000 mbar

Tín hiệu ra: Đa năng 4…20mA hoặc 0…20mA hoặc 0…10VDC hoặc 0…5VDC

Ứng dụng: Khí và khí nén

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức