YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đo Chênh Áp DMD 331

Đo Chênh Áp DMD 331

Type DMD 331

Thang đo: 0….20 mbar đến 0…16 bar

Tín hiệu ra: Đa năng 4…20mA hoặc 0….10VDC

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức