YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đo Chênh Áp XMD

Đo Chênh Áp XMD

Type XMD

Thang đo: 0….75 mbar đến 0….20 bar

Tín hiệu ra: 2 dây, 4…20mA

Ứng dụng:

Ngành dầu khí;Hóa chất và ngành công nghiệp hóa dầu

Công nghiệp năng lượng;Thực phẩm và đồ uống;Công nghiệp giấy

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức