YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đo Chênh Áp - DMD 831 - BD-SENSORS

Đo Chênh Áp – DMD 831 – BD-SENSORS

Type DMD 831

Thang đo: 0….1 bar đến 0….70 bar

Tín hiệu ra: 4…20mA

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức