YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển và hiển thị KFM 903A50

Type: KFM903A50
Nguồn cấp: 100…250 VAC / 24VDC
Hiển thị: TFT
Nhiệt độ: 0…60 °C
Tính năng:
Hiển thị thông số
Hiển thị đơn vị
Có phím bấm cài đặt điều chỉnh giá trị
Truyền thông: Kết nối điều khiển.
Xuất xứ: KFM / CHLB Đức