YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển và hiển thị KFM 92 / KFM93

Type: KFM92-KFM93

Kích thước: 96 mm x 96 mm

Nguồn cấp: 100…250 V AC / 24VDC

Hiển thị: led 4 chữ số

Nhiệt độ: 0…60 °C

Tín hiệu vào: PT100, TC, Ohm, Analog

Tín hiệu ra: analog, 8 relays

Xuất xứ: KFM / CHLB Đức