YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển và hiển thị ATR401 - PIXSYS

Bộ điều khiển & hiển thị ATR401 – PIXSYS

Type ATR401

Kích thước: 48 x 96 (front panel) x 123mm

Nguồn cấp: 24…230 V AC / DC

Hiển thị: 4 chữ số, đèn led

Nhiệt độ: 0…450C

Tín hiệu vào: 2 analog

Tín hiệu ra: 2..4 relays

Xuất xứ: Pixsys / Italy

Hàng sẵn kho