YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển và hiển thị KFM 929

Type: KFM929
Hiển thị: TFT
Tính năng:
Hiển thị vị trí van
Hiển thị giá trị cài đặt
Có phím bấm cài đặt điều chỉnh giá trị
có chức năng khóa phím
Truyền thông: Kết nối điều khiển seri KFM 92
Xuất xứ: KFM / CHLB Đức