YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển và hiển thị KFM 903.G

Type: KFM903.G kết hợp in/out uint 852619
Kích thước: 96 mm x 96 mm
Nguồn cấp: 100…250 VAC
Hiển thị: TFT
Nhiệt độ: 0…60 °C
In/out uint 852619
Tín hiệu vào: PT100, TC, Analog
Tín hiệu ra: 2 relays
Truyền thông: hiển thị thông qua màn hình 903.G

Xuất xứ: KFM / CHLB Đức