YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển và hiển thị KFM 903 / 93

Type: KFM903/93
Kích thước: 96 mm x 96 mm
Nguồn cấp: 100…250 V AC / 24VDC
Hiển thị: led 4 chữ số
Nhiệt độ: 0…60 °C
Tín hiệu vào: PT100, TC, Ohm
Tín hiệu ra: analog, 9 relays
Truyền thông: Usb, profibus,modbus, ethernet
Chứng nhận: DIN, GL, BV
Xuất xứ: KFM / CHLB Đức