YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng f/I – f/f PR 4225 PR Electronics/Đan Mạch

Type: 4225

Tín hiệu đầu ra: NAMUR, NPN, PNP, TTL, Tacho, S0

Tín hiệu đầu vào: mA/V lưỡng cực, tần số, relay

Nguồn cấp: 21.6…253 VAC/50…60 Hz hoặc 19.2…300 VDC

Độ chính xác: < 0.06%

Cách ly tín hiệu: 2.3 kVAC

Xuất xứ: PR Electronics/ Đan Mạch