YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5202A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5202A PR Electronics/Đan Mạch

Tín hiệu đầu vào : sensors NAMUR, Contact

Tín hiệu đầu ra : NPN, Relay

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 21.6…253 VAC or 19.2…300 VDC

Cách ly tín hiệu : 3.75 kVAC

Cấu hình : DIP-switch