YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4116 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4116 PR Electronics/Đan Mạch

Type 4116

Tín hiệu vào : RTD, TC, Ohm, mA và DC Volt, Potentionmeter

Tín hiệu ra : 4-20 mA, 0-10 VDC, và 2 rơle

Nguồn cấp đa năng AC hoặc DC

Điện áp cách ly : 2.3 KVAC cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch