YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5223B1 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5223B1 PR Electronics/Đan Mạch

Chuyển đổi xung – xung, xung – dòng (Có chống cháy nổ)

Mã: 5223B1

Tín hiệu đầu ra: Analog + PNP/NPN

Tín hiệu đầu vào: Xung, tần số

Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC

Độ chính xác: 0.1%

Cách ly tín hiệu: 3.75 kVAC/250V

Xuất xứ: PR Electronics/ Đan Mạch