YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 2261 PR Electronics

Type: PR 2261 chuyển đổi tín hiệu load cell
Tín hiệu đầu vào : mV, PNP, NPN,
Tín hiệu đầu ra: Active 4…20mA, 0…10V
Nguồn cấp: 24VDC
Cấp chính xác: 0.1%
Cấp bảo vệ: IP50
Xuất xứ: PR electronics/ Đan Mạch