YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 3117 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ cách ly tín hiệu PR 3117 PR Electronics/Đan Mạch

Type 3117

Chuyển đổi và cách ly tín hiệu DC

Kích thước nhỏ gọn: Lắp đặt trên thanh DIN Rail

Thời gian đáp ứng nhanh: < 7 ms

Tín hiệu vào : 2 wire transmitter, mA, VDC

Tín hiệu ra : mA, VDC

Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch