YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 3185A2 (1 input - 2 output)

Bộ cách ly tín hiệu PR 3185A2 (1 input – 2 output)

Type 3185A2

Tín hiệu đầu vào: Dòng điện

Tín hiệu đầu ra 4-20mA

Tín hiệu 1:1 chức năng

Điện áp cách ly: 2.5 kVAC/250VAC

1 tín hiệu vào, 2 tín hiệu ra

Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch