YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 5131A-B PR Electronics/Đan Mạch

Bộ cách ly tín hiệu PR 5131A-B PR Electronics/Đan Mạch

Type 5131A-B

Ứng dụng môi trường ATEX Ex

Tín hiệu vào : Đa năng RTD/TC/R/mA/V/mV

Điện áp cách ly 3.75 KVAC

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch