YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 9107A

Bộ cách ly tín hiệu PR 9107A

Tín hiệu đầu vào : analog, 4…20 mA – HART

Tín hiệu đầu ra : Current 4…20 mA, I/P converter – HART

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 19.2…31.2 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.6 kVAC

Độ chính xác : ± 16μA

Cấu hình : Keypad 4501 hoặc keypad 4511