YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 5104B PR Electronics/Đan Mạch

Bộ cách ly tín hiệu PR 5104B PR Electronics/Đan Mạch

Type 5104B

Tín hiệu vào : mA, VDC

1 kênh hoặc 2 kênh

Điện áp cách ly 3.75 KVAC cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp

Nguồn cấp AC hoặc DC

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch