YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ hiển thị PR 5531B PR Electronics/Đan Mạch

Bộ hiển thị PR 5531B PR Electronics/Đan Mạch

Type 5531B

Kích thước: 48 x 96 mm

Tín hiệu vào: 4…20 mA

Hiển thị tín hiệu: LCD 4 số, chiều cao 16mm

Sử dụng trong môi trường cháy nổ ( Ex zone )

Xuất xứ: PR Electronics / Đan Mạch