YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Màn hình hiển thị CIT 350- BDsensors

Màn hình hiển thị 96 x 48 mm
Type: CIT 350
Tín hiệu vào: 0/4… 20 mA, 0/1… 5 V, 0/2… 10 V
Số đầu ra: Không có – Với 2, 3, 4
Tín hiệu ra: Không có, relay SPST, open collector, 0/4… 20mA (active or passive), 0/1… 5 V, 0/2… 10V
Giao tiếp truyền thông: RS-485 (Modbus RTU)
Nguồn cấp: 16… 35 VAC / 19… 50 VDC, 85… 260 VAC / VDC
Tùy chọn: IP65 + nhiệt độ hoạt động. -20… 50 ° C
Xuất xứ: BD sensors – CHLB Đức