YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ Chia Tín Hiệu 3109 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ Chia Tín Hiệu 3109 PR Electronics/Đan Mạch

Type 3109

Chuyển đổi và cách ly tín hiệu DC

Tín hiệu vào : 2 wire transmitter, mA, VDC

Tín hiệu ra : mA, VDC

Điện áp cách ly 2.5 KVAC cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp

Kích thước sản phẩm nhỏ 6mm

Nguồn cấp 24 VDC

Chức năng chia tín hiệu 1 ngõ vào 2 ngõ ra tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10 VDC

Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch