YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 5114B PR Electronics/Đan Mạch

Bộ cách ly tín hiệu PR 5114B PR Electronics/Đan Mạch

Type 5114B

Chuẩn ATEX Ex

Tín hiệu vào : Đa năng RTD/TC/R/mA/V/mV

Điện áp cách ly 3.75 KVAC

1 kênh hoặc 2 kênh

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch