YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4131 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4131 PR Electronics/Đan Mạch

Type 4131

Tín hiệu vào đa năng: RTD, TC, Ohm, mA và V

Tín hiệu ra : 2 rơle

Nguồn cấp đa năng AC hoặc DC

Điện áp cách ly : 2.3 KVAC cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch