YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 3185A1 (1 input)

Bộ cách ly tín hiệu PR 3185A1 (1 input)

Type 3185A1

Tín hiệu đầu vào: Dòng

Tín hiệu đầu ra 4-20mA

Tín hiệu 1:1 chức năng

Điện áp cách ly: 2.5 kVAC/250VAC

1 tín hiệu vào

Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch