YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4104 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4104 PR Electronics/Đan Mạch

Type 4104

Tín hiệu vào : Dòng điện, 2 dây, 3 dây và volt

Tín hiệu ra : 4-20 mA, 0-10 V

Nguồn cấp : 21.6…253VAC, 50…60Hz hoặc 19.2…300VDC

Độ chính xác: 0.1%

Điện áp cách ly : 2.3 KVAC/250VAC

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch