YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 5107B PR Electronics/Đan Mạch

Bộ cách ly tín hiệu PR 5107B PR Electronics/Đan Mạch

Type 5107B

Ứng dụng khu vực EX / I.S

Tín hiệu vào : 4…20 mA

Tín hiệu ra : 4…20 mA hoặc 20…4 mA

Điện áp cách ly 3.75 KVAC

1 kênh hoặc 2 kênh

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch