YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ Chia Tín Hiệu 9106A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ Chia Tín Hiệu 9106A PR Electronics/Đan Mạch

Type 9106A

Điện áp cách ly 2.6 KVAC

1 kênh hoặc 2 kênh

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch