YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 3114 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 3114 PR Electronics/Đan Mạch

Type 3114

Tín hiệu vào đa năng: RTD, TC, Ohm, mA và V

Tín hiệu ra đa năng: mA, VDC

Nguồn cấp AC hoặc DC

Điện áp cách ly 2.5 KVAC

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch