YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ Chia Tín Hiệu 5106A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ Chia Tín Hiệu 5106A PR Electronics/Đan Mạch

Type 5106A

Tín hiệu vào : 4…20 mA

Tín hiệu ra : 4…20 mA hoặc 20…4 mA

Điện áp cách ly 3.75 KVAC

1 kênh hoặc 2 kênh

Nguồn cấp đa năng

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch