YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 5104A

Bộ cách ly tín hiệu PR 5104A

Tín hiệu đầu vào : Cảm biến 2 dây, 3 dây, Current, Voltage

Tín hiệu đầu ra : Current, Voltage

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 21.6…253 VAC hoặc 19.2…300 VDC

Cách ly tín hiệu : 3.75 kVAC

Độ chính xác : ±0.1%

Cấu hình : DIP-Switch