YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Màn hình hiển thị LED PR 5725 PR Electronics/Đan Mạch

Màn hình hiển thị LED PR 5725 PR Electronics/Đan Mạch

Tín hiệu đầu vào : Namur, NPN, PNP, Contact, S0, Tacho, TTL

Tín hiệu đầu ra : analog và 2 relays

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 21.6…253 VAC / 19.2…300 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.3 kVAC

Độ chính xác : 0.1%

Cấp bảo vệ: IP 65

Cấu hình : phím bấm mặt trước