YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 3103 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ cách ly tín hiệu PR 3103 PR Electronics/Đan Mạch

Type 3103

cách ly tín hiệu DC

Tín hiệu vào : mA

Tín hiệu ra : mA

Điện áp cách ly 2.5 KVAC cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp

Kích thước sản phẩm nhỏ 6mm

Nguồn cấp 24 VDC

Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch