YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Hiển thị thu thập dữ liệu CIT 700/750

Hiển thị thu thập dữ liệu CIT 700/750

Màn hình hiển thị: 96×96 / 144 x 144mm, TFT
Truyền thông: RS 485/232 Ethernet
Nguồn: 24VDC
90 kênh in/output
35 kênh logic
8 chế độ PID
Tích hợp bộ nhớ 1.5Gb
Điều khiển/ giám sát trực tiếp trên màn hình cảm ứng hoặc thông qua các giao thức truyền thông